Tuesday, October 26, 2010

ठाण्यातील ठाकरी भांडण...

ठाण्यात ठाक-यांचा
ठाक-यांशी सामना रंगला
नात्यात शिल्लक राहीलेला एक धागा
त्यांच्या बोलण्याने भंगला
सत्ता येतील आणि जातील
टिका करुन नाती टिकतील का हो
राजकीय बाजारात मग ते
मराठी माणसाची स्वप्न विकतील का हो
भांडण लावले ज्यांनी
ते गालातल्या गालात हसतील
दोघांचीही कशी जीरली म्हणत
हा तमाशा बघत बसतील

No comments:

Post a Comment