Saturday, October 1, 2016

युध्दाच्या छायेतील गांधीविचार

इकडे अजून शस्त्रे ताणलेली 
तिकडे मात्र खळबळ माजलेली 
सीमेवर कमालीचा तणाव आहे 
ते म्हणतात हल्ला करू 
हा मात्र बनाव आहे ..  

इकडून एक जबर तडाखा 
तिकडे हळूहळू भाषांच बदलली 
युध्दाच्या छायेत त्यांना 
गांधी विचारांची आठवण झाली .....

ॲड.अमोल देशमुख
9028574285


No comments:

Post a Comment