Tuesday, August 24, 2010

सालगडी..

लोकशाही चे मालक ही आता
नोकरासारखी पगारवाढ मागु लागले
सालगडी, नोकरदार मात्र हे ऎकुण
एकमेकाच्या तोंडाकडे बघु लागले..

No comments:

Post a Comment