Tuesday, August 24, 2010

आता आमदारांनाही...

खासदारांना तर झाली
आता आमदारांनाही हवी आहे
जनतेसाठी तर खासदार-आमदारांना पगारवाढ
ही गोष्टच नवी आहे...

No comments:

Post a Comment