Monday, September 12, 2016

घड्याळ  ...... 

ध्येय गाठायचे  असते
घडयाळातील तासकाटयाला
पण सेकंद काटा सर्वात जास्त पळतो
पण वेळ सांगताना मात्र आपण
सेकंद काट्याचा
साधा उल्लेखही टाळतो  ...

No comments:

Post a Comment