Monday, September 12, 2016

ताप आहे

योगेंद्र यादव म्हणतात
आप मध्ये राहणे आता पाप आहे 
केजरीवाल म्हणजे
डोक्याला नुसता ताप आहे   ......


Adv.Amol Deshmukh.

x

No comments:

Post a Comment