Monday, September 19, 2016

शहीदांच्या विरमरणाची बातमी

वाचतो आम्ही नित्य नवी

शांततेसाठी आता

फक्त युद्धाची बातमी हवी...
-----------------------------

अमोल देशमुख..
दि 19-09-2016

No comments:

Post a Comment