Monday, September 19, 2016

पाकड्यांनी केला रात्रीस भ्याड हल्ला

*शहीदांच्या रक्ताने भारतभू नहाली*

भिजलेल्या डोळ्यात अंगार का पेटेना

*का मायभू भारता वेळ तुझ्यावर आली ?*
--------------------------------
*अँड. अमोल देशमुख*
19_09_2016

No comments:

Post a Comment