Monday, September 19, 2016

शूरवीरांचा देश आपला

शौर्य आमुची गाथा आहे

भ्याड हल्लेखोर पाकड्यांचा

किती कलंकीत माथा आहे....

अँड. अमोल देशमुख
१९ सप्टेंबर २०१६

No comments:

Post a Comment